1 298/5/3 - igangsettingstillatelse for riving av pelsdyrhus Åpne dokument