1 Oppfølging av politiske vedtak per 30.04.2022 Åpne dokument
2 Oppfølging av politiske vedtak per 30.04.2022 Åpne dokument