1 Friluftslovens § 35 - myndighet til å fatte vedtak Åpne dokument