1 288/1 - Tillatelse til deling av eiendom, Erik I. Bjerke Åpne dokument