1 294/114 - Ferdigattest for fritidsbolig og garasje, Cecilie Sveen og Tore Sveen Åpne dokument