1 127/1 - vedtak om tilskudd til SMIL, 921843402 - fjerning av piggtråd på Utisto Nerhoel Åpne dokument