1 81/2 - vedtak tilskudd - SMIL, 999041450 - fjerning av piggtrÃ¥d Åpne dokument