1 280/3, 280/114, 288/4 m.fl. - Endring av omr√•dereguleringsplan for Oppdal sentrum, SIVA Åpne dokument
2 220603 Oversendelelsesbrev Åpne dokument
3 r2012024_Plankart Åpne dokument
5 Reguleringsbestemmelser_Endring av omr√•dereguleringsplan for Oppdal Sentrum Åpne dokument
6 Vedlegg 2 Illustrasjonsplan Åpne dokument
7 Vedlegg 3-1-4 Varslingsbrev m vedlegg Åpne dokument
9 Vedlegg 3-2-6 Nabo_grunneierinnspill Åpne dokument
9 Vedlegg 3-2 Sammendrag av innspill og merknader Åpne dokument
10 Vedlegg 3-2-3 Statens vegvesen Åpne dokument
11 Vedlegg 3-2-5 Trl Brann og Redningstjeneste Åpne dokument