1 276/1 - vedtak om tilskudd - SMIL, 980438821 - skifte av tak på smie Åpne dokument