1 95/1 - vedtak om tilskudd - SMIL - fjerning av gammel utgard med piggtråd Nysturønningen Åpne dokument