1 27/4 - Dispensasjon fra avstand fra vann og LNFR omr√•de, Ellen Elise Westby Bugten og Vegard Bugten Åpne dokument