1 Protokoll 27.04.2022_signert Åpne dokument
2 Protokoll - møte i Representantskapet i Midt-Norge 110-sentral IKS 27.04.22 Åpne dokument
3 Møteinnkalling og saksliste til Representantskapsmøte 27.04.2022 Åpne dokument
4 Protokoll 15.12.2021 Åpne dokument
5 Revidert Budsjett 2022 Økonomiplan 2022-2025 Åpne dokument
6 Årsrapport 2021 Åpne dokument
7 6. Uavh revisors beretning 2021 (end) Åpne dokument
8 1. Fakt.gr.lag ord.revisjon 2021 Åpne dokument
9 Eiere og eierandel NKS110 IKS Kostnader 2022-info Åpne dokument
10 Eiere og eierandel NKS110 IKS Kostnader 2022-info Revidert april 2022 Åpne dokument
11 Presentasjon Repskap 27.04.2022 Åpne dokument
12 Sammenslåingsprosessen - orientering 27.04.2022 Åpne dokument
13 Eierbidrag Åpne dokument