1 Signert protokoll fra generalforsamling i TrønderEnergi AS 24.05.22 Åpne dokument
2 Deltakere generalforsamling og eiermøte i TrønderEnergi 24.5.2022 Åpne dokument