1 Tertialrapport 1 2022 med budsjettkorrigering Åpne dokument
2 Tertialrapport 1 2022- drift, finans og investering Åpne dokument