1 Trøndelag fylkeskommune - Delstrategi veg 2022-2032. Innspill fra Oppdal kommune Åpne dokument
2 Høring - Delstrategi Veg 2022-2032 - anmodning om innspill - høringsfrist 1. juli 2022 Åpne dokument
3 Høringsdokument Delstrategi veg 2023-2032 vedtatt FT 270422.PDF Åpne dokument