1 188/1 - Tillatelse til endring av byggegrense for Vardammen hytteomr├ąde Åpne dokument