1 62/1 -midlertidg brukstillatelse, Kongsvold Fjellstue Åpne dokument