1 204/1 - Tillatelse til deling av eiendom, Robert Mellemsæter Dørum Åpne dokument