1 273/20 - Tillatelse til oppføring av enebolig, Siri og Lars Arne Berg Åpne dokument