1 156/108 - Midlertidig brukstillatelse for fritidsbolig, Berit Berge og Tore Berge Åpne dokument