1 Høring - forlengelse av midlertidig forskrift om tiltak for å ivareta tilgangen til legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr under covid-19 Åpne dokument
2 Forkortet høringsfrist (L)(2187365) Åpne dokument
3 Høringsbrev - forslag om forlengelse av midlertidig forskrift om tiltak for å ivareta tilgangen til legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr (L)(2187332) Åpne dokument
4 Høringsnotat - forlengelse av midlertidig forskrift om tiltak for å ivareta tilgangen til legemidler, medisinsk utstyr mv. under covid-19 (L)(2187208) Åpne dokument
5 Høringsliste Åpne dokument