1 317/50 - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig, Mette-Line Lundereng Gynnild Åpne dokument