1 Skjenkebevillingsgebyr 2022 - Oppdal Kulturhus KF Åpne dokument