1 271/326 - Tillatelse til oppføring av åtte fritidsenheter, Vangsløkkja Eiendom AS Åpne dokument