1 Søknad om fritak fra politiske verv - Ketil Jacobsen Åpne dokument