1 Skjenkebevillingsgebyr 2022 - Grøseth Kafe AS Åpne dokument