1 314/16 - tillatelse til oppføring av fritidsbolig. Rune Fjærem Åpne dokument