1 Endring av forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Oppdal Åpne dokument
2 Vedtatt ordensreglement for grunnskolen Åpne dokument
3 Referat fra møte i Samarbeidsutvalget Oppdal ungdomsskole 15.2.22 Åpne dokument
4 Høringsbrev 25.3.22 Åpne dokument
5 Høringsinnspill fra Elevrådet ved Oppdal ungdomsskole Åpne dokument
6 Høringsinnspill Utdanningsforbundet Oppdal ungdomsskole Åpne dokument
7 Høringsinnspill fra FAU Midtbygda Oppvekstsenter april 2022 Åpne dokument
8 FAU Aune Barneskole Høringsinnspill Åpne dokument
9 Høringsuttalelse - eleveråd Åpne dokument