1 Handlingsplan 2023-2026 Åpne dokument
2 Kommunedirektørens forslag til Handlingsplan 2023 - 2026 Åpne dokument
3 Innspill fra enhetene til Handlingsplan 2023-2026 - konsekvensjustering av driftstiltak Åpne dokument
4 Innspill fra enhetene til Handlingsplan 2023-2026 - Driftstiltak Åpne dokument
5 Innspill fra enhetene til Handlingsplan 2023-2026 - Investeringstiltak Åpne dokument
6 Uttalelser fra råd og utvalg til Handlingsplan 2023-2026 Åpne dokument