1 280/265 - Igangsettingstillatelse 1, grunnarbeider - Oppdal hotellinvest AS Åpne dokument