1 Vedtektsendring Oppdal kulturhus KF Åpne dokument