1 246/59 - Tillatelse til oppføring av garasje, Bjørn Norset Åpne dokument