1 232/21 - Oppdatert midlertidig brukstillatelse Åpne dokument