1 155/14 – Ferdigattest for fritidsbolig, Kristine Warhuus Smeby og Christian Smeby Åpne dokument