1 16/1 - Tillatelse til opparbeidelse av gang- og sykkelveg med tilhørende infrastruktur, Oppdal kommune Åpne dokument