1 Skjenkebevillingsgebyr 2022 - Bjerkeløkkja AS Åpne dokument