1 283/118 - Tillatelse til deling av eiendom, Bjørkmoen AS Åpne dokument