1 198/56 - tillatelse til oppføring av fritidsbolig. Espen Svegård Åpne dokument