1 Rullering av Veteranplan for Oppdal kommune Åpne dokument
2 Veteranplan for Oppdal 2022-2026 Åpne dokument