1 Protokoll representantsk 19april22 - signed Åpne dokument