1 Protokoll fra generalforsamling i Oppdal Næringshus AS 26.04.22 Åpne dokument