1 283/118 - Tillatelse til mindre endring av reguleringsplan for Bjørkmoen 4 boligområde Åpne dokument