1 Høringsbrev - endringer i reglene om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og(2172109) Åpne dokument
2 Høringsinstanser (endelig versjon)(2172243) Åpne dokument
3 Høringsnotat - forslag til midlertidige endringer i kompetanseforskriften og trygderefu(2172244) Åpne dokument