1 Årsregnskap og årsmelding 2021 Åpne dokument
2 Årsmelding 2021 Åpne dokument
3 Regnskap for kommunekassen 2021 Åpne dokument
4 Konsolidert regnskap 2021 Åpne dokument
5 Revisjonsberetning 2021 - Oppdal kommune Åpne dokument
6 Kontrollutvalgets uttalelse til kommunekassens og kommunens konsoliderte årsregnskap og årsberetning for 2021 Åpne dokument