1 195/35 og 196/34 - Tillatelse til mindre endring av detaljreguleringsplan for MinnilldalsÃ¥sen Åpne dokument