1 Sluttrapport for investeringsprosjekter som er avsluttet pr. 31.12.21 Åpne dokument
2 Prosjekt 1167 - IKT-infrastrukturtiltak 2019 Åpne dokument
3 Prosjekt 1172 - Nye kontorlokaler økonomi, flytting Åpne dokument
4 Prosjekt 1174 - IKT infrastruktur 2021 Åpne dokument
5 Prosjekt 6107 - Diverse forsterkninger ledningsnett vann Åpne dokument
6 Prosjekt 6136 - Diverse forsterkninger ledningsnett avløp Åpne dokument
7 Prosjekt 6186 - Nyanlegg Driva boligfelt Åpne dokument
8 Prosjekt 6246 - Tiltak myke trafikanter Åpne dokument
9 Prosjekt 6251 - Forsterkning Gamle Kongeveg Åpne dokument
10 Prosjekt 6259 - Sanering avløp Lønset Åpne dokument
11 Prosjekt 6271 - Oppgradering PLS, avløp Åpne dokument
12 Prosjekt 6272 - Sanering vann Bjørndalsvegen Åpne dokument
13 Prosjekt 6273 - Sanering avløp Bjørndalsvegen Åpne dokument
14 Prosjekt 6400 - Sanering av diverse AF-ledninger vann Åpne dokument
15 Prosjekt 6401 - Sanering av diverse AF-ledninger avløp Åpne dokument
16 Prosjekt 6402 - Sanering vann Kantarellvegen Åpne dokument
17 Prosjekt 6403 - Sanering avløp Kantarellvegen Åpne dokument
18 Prosjekt 6407 - Parkering f_SPA8 Åpne dokument
19 Prosjekt 6779 - Brannsentraler Helsesenter Åpne dokument
20 Prosjekt 6809 - Gradrenner ungdomsskole Åpne dokument
21 Prosjekt 6819 - Sanering av asbest formålsbygg - Drivdalen oppvekstsenter Åpne dokument
22 Prosjekt 6822 - Ombygging sokkel dagsenteret (Huset) Åpne dokument
23 Prosjekt 6823 - Ombygging Statens hus . Bytte av areal mellom Tannklinikk og NAV Åpne dokument
24 Prosjekt 8269 - Utvikling kommunal grunn Vangslia - etablering av ledningsanlegg overvann Åpne dokument