1 Høringsbrev - Midlertidig endring i MSIS-registerforskriften Åpne dokument
2 Høring - midlertidig endring i MSIS-registerforskriften for å lagre covid-19-relaterte prøvesvar i MSIS-registeret og videreformidling av prøvesvar til innbyggere og helsepersonell Åpne dokument
3 Høringsinstanser Åpne dokument
4 Høringsnotat - midlertidige endringer i MSIS-forskriften Åpne dokument