1 Høring av forslag til ny forskrift om oppfølgning av barn på institusjon og forslag til ny t Åpne dokument
2 Høring - forslag til ny forskrift om oppfølgning av barn på institusjon og forslag til ny tilsynsforskrift Åpne dokument
3 Liste over høringsinstanser - Institusjonsforskriftene(1071497) Åpne dokument
4 Høringsnotat med forslag til ny tilsynsforskrift 8. april(1071842) Åpne dokument
5 Høringsnotat med forslag til forskrift om oppfølging av barn på institusjon 8 april(1071 Åpne dokument