1 Høring - utforming av konkurranse om regionale flyruter fra 1. april 2024 Åpne dokument
2 1. Høringsbrev fra Samferdselsdepartementet, 17.03.2022.PDF Åpne dokument
3 2. Innspill fra TRFK til transportfaglig utredning, 17.11.2021.PDF Åpne dokument