1 288/4 - Søknad om disponering av kommunal grunn - del av Nyvegen Åpne dokument
2 Søknad fra SIVA Oppdal Eiendom AS datert 07.04.2022 Åpne dokument
3 F-sak 21/48 den 11.05.2021 (Ephorte sak 21/809-1) Åpne dokument